Sjælland Oddes bedste grundejerforening

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too. Of course, dragging the text will move the paragraph on the page. One paragraph may be enough to introduce your project. If it gets too long, break up the text into several paragraphs. Long text is perfect for explaining what's unique about your website.

Hvilke områder varetager grundejerforeningen?

Vedligeholdelse af veje og fællesområde v. stranden

Foreningen vedligeholder vejene (eller en del af) Fællesskoven, Fællesskovvej og Hegnsvej. Vedligeholdelsen af vejene ske ved at levere grus så medlemmerne selv kan lukke huller i vejen og foretage større opretninger når det er nødvendigt.

Grundejerforeningen vedligeholder området omkring standen i forbindelse med en årlig arbejdsdag.

Varetagelse af interesser

Paragraphs are the main building blocks of web pages. To change what this one says, just double-click here or hit Edit text. You can change the style here, too.


Read more

Fællesskab

Foreningen indbyder til fællesskab i skoven via arrangementer og fælles arbejdsdage

Fælles regler for området

Foreningens vedtægter angiver et regelsæt for hvad et medlem ikke må - herunder regler vedr. hegn og fyrværkeri.  Foreningen gør yderligere en del ud af at fortælle om hvordan området holdes og hvordan naturen trives bedst i sammenhørighed med sommerhusene.

Vi ønsker at passe på naturen

Fælleskoven er et unikt område som kræver at vi alle er opmærksomme på naturen og beplantningen

Vores natur er vigtigt og en af kernerne i at have et sommerhus i  Fællesskoven.

Derfor er det vigtigt at alle medlemmer sætter sig ind i naturen i området så skoven trives sammen med menneskerne.